Raadpleging over de Europese cardiovasculaire strategische onderzoeksagenda

Hoe zou u prioriteit geven aan de cardiovasculaire onderzoeksdomeinen voorgesteld door ERA-CVD?

Door deel te nemen aan deze enquête, draagt ​​u op waardevolle wijze bij aan ons begrip van uw mening over toekomstige cardiovasculaire onderzoeksprioriteiten. Alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het cardiovasculaire gebied worden verzocht mee te helpen bij het identificeren van de meest urgente cardiovasculaire gezondheidszorguitdagingen en onderzoeksthema's, inclusief wetenschappers, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten, burgers, beleidsadviseurs of mensen die werkzaam zijn in de biomedische industrie.

De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd in de Cardiovascular Strategic Research Agenda (SRA-CVD). SRA-CVD identificeert gebieden met een hoge medische behoefte en mogelijkheden voor vooruitgang, presenteert een stappenplan om deze uitdagingen aan te gaan en richt zich op meer specifieke onderwerpen met betrekking tot preventiestrategieën, behandeling en management en het leven met hart- en vaatziekten. SRA-CVD zal ook aanbevelingen doen om de prioriteiten van onderzoeksfinanciers en verkopers van gezondheidszorg te sturen.

ERA-CVD is een European Research Area Network (ERA-NET) dat zich richt op onderzoek naar hart- en vaatziekten (CVD) en momenteel 24 partners uit 19 landen omvat. Het project wordt ondersteund door het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 'Horizon 2020' en loopt van 2015 tot 2020. Het doel van ERA-CVD is het financieren van transnationale onderzoeksprojecten op het gebied van hart- en vaatziekten: https: //www.era -cvd.eu/

 

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.